Roeien

Roeien is het enige verplichte onderdeel van de PVP. Het roeien is het afsluitende onderdeel en vindt plaats op zondagmiddag. De locatie is de zogenaamde Zandweerdhank, een nieuwe nevengeul langs de IJssel in Deventer en ook de thuishaven voor R&ZV Daventria (Rembrandtkade).

Interessant in deze editie is dat het parcours van circa 3 kilometer op de helft een keerboei heeft, zie kaartje. In de tijdwaarneming worden overigens passende maatregelen genomen om te voorkomen dat de race een behendigheidsoefening wordt. Dit ter geruststelling en in samenspraak met KNRB.

De wedstrijd staat open voor skiffs en twee-zonders.

In 2015 heeft de organisatie bij R&ZV Daventria een trial georganiseerd om het roeiparcours te testen. Dit heeft een mooie impressie van het parcour opgeleverd. Hier kunt u een filmpje vinden van deze trial, waarmee u een idee kunt krijgen van de wedstrijdbaan.

Bepalingen Roeien

 • Afstand: ca 3 kilometer
 • Het startnummer dient op het wedstrijd- én op het eventuele oproeitenue duidelijk zichtbaar op de rug te worden gedragen. Als er in de tweezonder wordt geroeid, dan dienen beide roeiers hun eigen nummer te dragen
 • Boegnummers zijn verplicht
 • Deelnemers worden op startvolgorde opgeroepen hun boot te water te laten en dienen aanwijzingen van de vlotcommissarissen strict op te volgen
 • De vlotten sluiten 20 minuten voor de start van de race. Na het sluiten van de vlotten is oproeien niet meer toegestaan
 • Alle ploegen dienen zich 10 minuten vóór de eerste start achter de voorstart te bevinden. Indien dit niet het geval is, zijn sancties mogelijk en eventueel uitsluiting
 • Deelnemers dienen de ‘Toelichting inhaalsituaties lange baan’ uit het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) toe te passen
 • In aanvulling op deze regels uit het RvR geldt dat de oplopende ploeg blijft varen langs de boeienrij die de heen- en terugbaan scheidt. De opgelopen ploeg moet dus wijken naar stuurboord. 

Bepalingen keerboei

 • Er is een keerboei halverwege het roeiparcours.
 • De keerboeizone begint 10 m voor en eindigt 30 m na de keerboei en is op beide plaatsen gemarkeerd met een witte vlag.
 • De wedstrijd is in de keerboeizone geneutraliseerd. De tijd die de ploeg verblijft in de keerboeizone wordt afgetrokken van de totale roeitijd van start tot finish; deze correctie bedraagt maximaal 40 seconden.
 • Het invaren van de keerboeizone wordt aangegeven met een geluidsignaal in combinatie met het aanroepen van de ploeg; het uitvaren van de keerboeizone wordt aangegeven met het aanroepen van de ploeg (‘door’).
 • In de keerboeizone is inhalen niet toegestaan.

Nummers

 1. Groot rugnummer midden op de rug.
 2. Groot rugnummer op oproeitenue.
 3. Boegnummer in boegnummerhouder.

 

 

 

Foto: Bas Boer