Puntentelling

Puntentelling

De einduitslag (zie reglement) wordt bepaald op basis van het puntentotaal van iedere deelnemer. Voor het bepalen van het klassement wordt de volgende puntentelling toegepast:

  1. Per onderdeel worden de tijdresultaten, in tienden van seconden, in volgorde van aankomst gezet. De roeitijden in de tweezonder worden vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1,055 en vervolgens gecombineerd met de tijden van het roeien in de skiff.
  2. De snelste tijd wordt bepaald (t_snelste).
  3. De mediaan wordt bepaald (t_mediaan). Dat is de middelste (en niet de gemiddelde) waarneming. Bij een even aantal waarnemingen is het de gemiddelde tijd van de waarneming net boven en net onder het midden.
  4. Voor elke deelnemer met tijd t_individu wordt het aantal punten berekend met de formule:

Aantal punten = 100+10* (t_mediaan-t_individu)/(t_mediaan-t_snelste )

met een minimum van 0 punten