Inschrijven

De inschrijving is reeds gesloten .

Het inschrijfgeld bedraagt 40 euro per deelnemer. Overmaken voor 9 november 23.59u op rekeningnr NL86INGB0000804445 t.n.v. R&ZV Daventria onder vermelding van ‘PVP 2016’ + verenigingsnaam.