Algemene bepalingen en klassement

Algemene bepalingen Paul Veenemans Prijs 2016

 • De wedstrijd wordt gehouden onder het Reglement voor Roeiwedstrijden en het meer specifieke Reglement voor Paul Veenemans Prijs (zie website KNRB);
 • Per onderdeel zijn er additionele bepalingen opgesteld. Deze bepalingen kunt u vinden op de pagina voor het betreffende onderdeel.
 • Aanwijzingen en instructies van de wedstrijdleiding of baancommissarissen moeten worden opgevolgd.
 • De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel voor, tijdens of na de wedstrijd.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 • Bij onreglementair gedrag kan er een tijdstraf van 15 seconden per constatering worden toegekend.
 • Draag uw verenigingskleding zoals voorgeschreven in het RvR, mede voor de herkenbaarheid.
 • Wedstrijdnummers worden samengevoegd bij minder dan 3 inschrijvingen.

Klassement (zie ook het reglement Paul Veenemans Prijs)

 • De beste allrounder wint de zilveren PVP-wisselbeker. Verder zijn er wisselprijzen voor de winnaars van de categorien D,H,DV,HV,J18 en M18. De puntentelling is omschreven in het reglement.
 • Iedere deelnemer neemt deel aan tenminste drie van de vier onderdelen.
 • Elke deelnemer dient mee te doen aan het onderdeel roeien.
 • Bij het roeien is het mogelijk om te starten in skiff of twee-zonder
 • Deelname in de twee-zonder is alleen mogelijk als beide roeiers ook daadwerkelijk deelnemen aan tenminste twee van de overige drie onderdelen

Deelname aan de PVP is op eigen risico.